Çağlayan Mah. Vatan Cad. No:79 K:3 D:19 Kağıthane / İstanbul
Pzt - Cm: 07:00 - 18:00

Marka Tescili Nedir?

Marka, bir üreticinin veya satıcının ürün ve hizmetlerini belirlemek, tanıtmak ve farklılaştırmak için isim, terim, sözcük, sembol, tasarım, işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşenleri olarak nitelendirilen unsurdur.

Endüstriyel Marka Tescili Nedir?

Endüstriyel tasarımlara uygulanan marka tescilleri farklı bir başlık altında incelenir. Tasarım dendiğinde akla gelmesi gereken kavramlar; ürüne ait şekil, biçim, renk, çizgiler, yapısal özellikler, üzerinde uğraşılan çeşitli süslemeler gibi kavramlardır. Her ürün belli bir tasarıma sahiptir ve bu şekilde diğer ürünlerden ayrılır.

Endüstriyel tasarım dendiğinde ise akla gelmesi gereken; tasarıma konu olan ürünün tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve estetik kaygısı olan, belirli bir işlevselliğe sahip, az maliyet ile üretilebilirken tüketici için optimum düzeyde fayda sağlayacak ürünler olmalıdır. Endüstriyel Tasarım/Marka Tescili; ürettiğiniz ürünün marka ve tasarımına ait tüm özelliklerinin (ölçü, şekil, biçim, renk, yapısal fark gibi) diğer ürün ve markalardan ayırt edilebilmesini sağlayan ve o tasarım ve markayı koruyan tescil işlemidir.

Marka Tescilinin Önemi Nedir?

Bir markayı korumak bir ürünün geliştirme aşamasından itibaren önemsenmesi ve üstüne düşülmesi gereken bir konudur. Markayı korumak bir sınai haktır ve bu koruma ancak tescil ile sağlanabilir. Gelecekte karşınıza çıkabilecek ihlallerde hakkın savunulabilmesi, ihlalin önlenmesi, durdurulması ve giderilmesinin talep edilmesi, tazminat talep edilmesi, marka hakkını gasp eden kişiler için ceza soruşturması başlatılmasının talep edilmesi, taklit ürünlere karşı markanın korunması, com.tr uzantılı domain alınması gibi birçok konuda marka tescili önem taşımaktadır. Tescilsiz markalar için yalnızca haksız rekabete ilişkin olarak sınırlı bir korumadan yararlanma mümkündür, bu da marka tescilinin önemini anlamamız için bir örnektir.

Hangi Markalar Tescil Edilebilir?

Marka tescilinin en önemli koşulu 'Ayırt edici' olmasıdır. İlk bakışta anlaşılabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması kaydıyla kişi adları da dahil sözcükler, şekiller, renkler, ambalajlar vb. ayırt edici işaretler marka tescili kapsamına girebilir. Ayırt edici nitelik herhangi bir işaretin diğer işaretlerden farklı olan, özgün özelliklerini ifade eder.

KİMLER MARKA TESCİL BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Türkiye'de ticari faaliyette işlevini gerçekleştiren tüm kurum ve kişiler marka tescil başvurusunu gerçekleştirebilir. Marka tescil başvurusu, başvuru sahibi ve ya vekili tarafından online ortamda ve ya gereken evrakların doldurulmasından sonra yapılır.

MARKA BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları;

  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Markayı İfade Eden Logo (Varsa)
  • Vekaletname (Noter Onayı Gerekmez)

Şahıs Başvurusu İçin;

  • Kimlik Fotokopisi
  • Markayı İfade Eden Logo (Varsa)
  • Vekaletname (Noter Onayı Gerekmez)

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Fiziki evrak ile ya da çevrimiçi olarak marka başvurusu yapılabilmektedir. Başvuruyu yapan şahsın ticaretle uğraşması veya ticari işletmeye sahip olması gibi şartlar başvuru şartlarında aranmaz. Markanın tüm hatlarıyla korunabilmesi adına her marka için tescil başvurusu yapılması önem arz eder, yani bir başvuru birden fazla markayı kapsamaz.

Tescil için başvuruda bulunurken kanunnameler titizlikle incelenmiş, gerekli evraklar hazırlanmış ve ücretlerin (Örneğin: Rüçhan Hakkı) ödenmiş olması gerekmektedir. Yapılan başvuru üzerine, Marka tescili, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen sürecin sonunda gerçekleştirilmektedir.

Marka tescilinde dikkat etmeniz gereken en önemli husus ise Bera Patent'i seçmektir. Çünkü markanızı korumak için adım atmış bile olsanız, bu çalınamayacağı anlamına gelmez.

img_divider