Çağlayan Mah. Vatan Cad. No:79 K:3 D:19 Kağıthane / İstanbul
Pzt - Cm: 07:00 - 18:00

Barkod Tescili

Barkod, kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek basit simgelerdir. Daha teknik olarak anlatmak gerekirse, farklı kalınlıklardan oluşan yan yana dizilmiş siyah çizgiler topluluğudur. Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir.

Barkod Tescili

Barkod Tescil Belgesi, ticarette firma ve kurumlara iş takibi, ürün güvenliği, ürünün özellik bilgisinin hızlı ve güvenilir şekilde aktarımını sağlayan bir belgedir. Barkod tescili yaptırarak bu belgeye sahip olmak ve barkod sistemini kurmak, hatasız işlem yapabilmeyi mümkün kılmaktadır.
Bir ürünün barkodu olduğunda, hem o ürünü üretebilmek adına girdiler varsa bu girdilerin takibini yapabilmeyi hem de ürün üretildiğinde giriş işlemlerini yaparak barkod okuyucular sayesinde stok durumlarını kontrol etmeyi sağlar. Barkod üzerinde herhangi bir açıklama bulunmamakla birlikte, sadece ürünlerin referans numarası yer alır. Bilgisayar sistemlerinde kayda alınan bilgiler, bu referans numarasıyla kodlanır ve ürün bir barkod okuyucu ile nerede okunursa okunsun, tüm bilgileri barkodlama sistemi ile sunar.

Barkod Tescili Nasıl Yapılır?

Barkod tescili, Türkiye’de TOBB yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gerçekleştirilmektedir. TOBB’ta bu alanda çalışma yürüten barkod tescil ofisi aracılığıyla işlemler yürütülür. Başvurular yapıldıktan sonra, istenilen ürün için barkod onayının değerlendirilmesi, GS1 ismiyle çalışmalarını yürüten ve tedarik zincirinin sürekliliğini, çalışmalarındaki aktifliğini, verimliliğini artırma amacıyla belli standartlar ve çözümler ortaya koyan uluslararası bir organizasyon tarafından yapılır. Ülkemizde ise bu işlemleri, organizasyonun Türkiye ayağı olan GS1 Türkiye yani Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı yürütür.

Barkod Tescili Yapabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

1) Barkod almak için başvuru yapan firma, öncelikli olarak başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmalıdır.
2) Ardından, noter tasdiki yaptırılmış taahhütname firma yetkililerince imzalanmalıdır.
3) Firmanın “Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sanayi Odası” gibi faaliyet belgesi başvuru evrakları arasına eklenmelidir.
4) Gelir tablosu beyanı yapılmalıdır. Bu beyan yapılırken, başvurunun yapıldığı dönemden bir yıl öncesine ait “Kurumlar Vergi Beyannamesi” olmalıdır. Mutlaka bu belge muhasebeciler veyahut mali müşavirler tarafından onaylanmalıdır.
5) Eğer ki firma yeni kurulmuş ve henüz bir yıllık bir geçmişi deviremediği için gösterebileceği bir gelir beyanı yoksa, kuruluş ilanı beyan edilmelidir. Dolayısıyla, başvuruya “Ticaret Sicili Gazetesi” eklenmelidir.
6) Başvuru harçları ödenmelidir ve bu harçları beyan edebilmek adına, “Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu” başvuru evraklarının arasına yerleştirilmelidir.
7) Başvuru koşulları sağlanır ve barkod tescili yapılırsa, her yıl yenileme harçları ödenmeye devam edilmelidir.

img_divider