Çağlayan Mah. Vatan Cad. No:79 K:3 D:19 Kağıthane / İstanbul
Pzt - Cm: 07:00 - 18:00

Buluş Nedir?

Buluş, teknoloji konularında karşımıza çıkan bir sorunun çözümü için teknik bir özelliğe sahip olan olan fikrin ortaya çıkardığı ürüne denir. Bir teknik problem için geliştirilmiş tüm çözümler buluş olarak nitelendirilir. Teknik bir özellik barındırmayan herhangi bir buluş, buluş sayılmaz.

Patent ve Faydalı Model Nedir?

Patent, sınırlı bir süre ve yer için, başka kişiler tarafından buluşunuzun izinsiz olarak üretiminin yapılmasını, kullanılmasını veya satılmasını engellemek için buluşun sahibine verilen temel haktır. Bu hakkın sahibine verilen belgeye 'Patent Belgesi' adı verilir.

Faydalı model ise, küresel çapta yeni olarak karşımıza çıkan ve sanayiye uygulanabilirliği kanıtlanmış olan buluşları koruyan bir sınai mülkiyet hakkıdır.

Patent verilemeyecek konular:

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler
 • Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunalar ilişkin plan, kural ve yöntemler
 • Bilgisayar Programları
 • Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri
 • Bilginin sunulması
 • Konusu kamu düzenleme ve genel ahlaka aykırı olan buluşlar
 • Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki ve hayvan üretimine yönelik esas olacak biyolojik işlemler
 • İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dahil tüm tedavi yöntemleri
 • Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dahil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşif
 • İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

Faydalı Modelle Korunamayacak Buluşlar:

(Patentle Korunabilir olanlar)

 • Kimyasal ve biyolojik maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar
 • Eczacılıkla ilgili maddeler, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen buluşlar
 • Biyoteknolojik buluşlar
 • Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar

Patent Çeşitleri

Buluşlar Türkiye’de 3 sistemle korunabilir;

 • İncelemeli Patent Sistemi
 • İncelemesiz Patent Sistemi
 • Faydalı Model

İncelemeli Patent Sistemi

Bir araştırma raporu dahilinde alınabilecek belgeye denir. İnceleme yapılarak verilen patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanır ve uzatılamayan yirmi yıldır.

İncelemesiz Patent Sistemi

İncelemesiz  olarak verilen patent yedi yıl geçerli olur. İnceleme talebinin yedi yıllık süre içinde yapılması ile inceleme sonucunda Patent tescil verilmesine kesin olarak karar verilmesi durumunda patentin süresi başvuru tarihinden itibaren yirmi yıla tamamlanabilir. İnceleme talebinin, başvuru tarihinin ardından en geç yedi yıl içinde yapılmaması durumunda hak sona erer. Yedi yıllık sürenin geçmesinden sonra, inceleme talebi hakkı ortadan kalkar.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, Patent tescil verilmesine oranla, hem zaman hem de maliyet açısından daha elverişlidir.

İtirazlar

Patentin verilmesi kararın Resmi Patent Bülteninde yayınlandıktan sonra, 3. Kişiler tarafından 6 ay içerisinde patent başvurusuna itiraz edilmesi mümkündür.

Uygun görülen itirazlar patent sahibine bildirilir ve gerekçelerini sunması ya da gerekli görüldüğü takdirde değişiklikler yapması için süre tanınır.

Süreç sonunda kurul tarafından itiraz ve değişiklikler değerlendirilir ve karar verilir.

img_divider